Aanmelden gnTel training center

Dit betreft het aanmelden voor een PI training in het gnTel training center te Amsterdam.