Problemen met bellen of vragen over instellingen?

Op deze pagina vind je meer informatie over support van gnTel en wat je kunt doen. Kun je niet bellen of gebeld worden? In veel gevallen kun je dat zelf oplossen met veel gestelde vragen hieronder. Zoek je een handleiding of een formulier? Klik dan hier.

Je gebruikt hiervoor voip.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor stun.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor ntp.gntel.nl

 • gnTel stuurt audio uit via een willekeurige poort in de range 10.000 – 20.000 en vanaf een IP-adres uit haar ranges (194.140.246.0/24, 91.215.4.0/22).
 • De audio wordt gestuurd naar de poort die het toestel heeft opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken(*).
 • gnTel verwacht de audio op een per gesprek bepaalde poort in de range 10.000 – 20.000 te ontvangen.

(*) Dit kan pas door het gnTel-platform worden gedetecteerd, als het toestel begint met sturen van audio. Het is dus in deze situatie mogelijk dat tijdens het begin van een telefoongesprek de audio stream van gnTel naar het toestel via de verkeerde poort wordt gestuurd. Dit valt op doordat het eerste gedeelte van het gesprek wegvalt.

 • gnTel stuurt standaard haar SIP-berichten uit via poort 5060, tenzij het toestel verbinding zoekt met poort 38388. In dat geval sturen wij SIP-berichten uit via poort 38388. In beide gevallen vanaf adres voip.gntel.nl (momenteel 91.215.4.140).
 • gnTel stuurt haar SIP-berichten naar de poort die door het desbetreffende toestel wordt opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken.
 • Het gnTel platform luistert voor SIP-berichten zowel op poort 5060 als op poort 38388.

Bij meerdere toestellen achter een router is het vrijwel zeker dat de router poort-translatie zal toepassen. De router gebruikt dan aan de publieke zijde andere poortnummers dan de toestellen zelf opgeven. Het is dus vooraf niet met zekerheid te zeggen wat de daadwerkelijke poorten zullen zijn die ons platform als afzenderpoort ziet bij zowel RTP-, als SIP-berichten.

Het is dan van belang dat de router in de NAT-tabel entries langer vasthoudt dan de maximale tijd tussen 2 berichten van het toestel (in veel gevallen de registratie-tijd van het toestel), dit betekent:

 • dat de NAT-tabel voldoende groot moet zijn en
 • dat de timeout op NAT-entries langer moet zijn dan de registratie-tijd van het toestel.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de router inkomend verkeer vanaf het gnTel platform afbreken in plaats van het bij het toestel af te leveren. In het toestel is het uiteraard ook mogelijk de registratie-tijd aan te passen. Pas deze registratie-tijd aan naar een tijdspanne die binnen de tijdspanne valt waarin de router de entries in de NAT-tabel vasthoudt.

SIP responses zijn codes die binnen het SIP protocol worden gebruik voor de communicatie tussen devices. SIP responses zijn een antwoord op de SIP requests die worden gebruikt om bijvoorbeeld een telefoongesprek te initiëren.

Onderstaand een overzicht van de SIP responsecodes.

1xx – Informational Responses

 • 100 Trying
 • 180 Ringing
 • 181 Call Is Being Forwarded
 • 182 Queued
 • 183 Session Progress

2xx – Successful Responses

 • 200 OK
 • 202 accepted: It Indicates that the request has been understood but actually can’t be processed

3xx – Redirection Responses

 • 300 Multiple Choices
 • 301 Moved Permanently
 • 302 Moved Temporarily
 • 305 Use Proxy
 • 380 Alternative Service

4xx – Client Failure Responses

 • 400 Bad Request
 • 401 Unauthorized (Used only by registrars or user agents. Proxies should use proxy authorization 407)
 • 402 Payment Required (Reserved for future use)
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found (User not found)
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 Not Acceptable
 • 407 Proxy Authentication Required
 • 408 Request Timeout (Couldn’t find the user in time)
 • 409 Conflict
 • 410 Gone (The user existed once, but is not available here any more.)
 • 412 Conditional Request Failed
 • 413 Request Entity Too Large
 • 414 Request-URI Too Long
 • 415 Unsupported Media Type
 • 416 Unsupported URI Scheme
 • 417 Unknown Resource-Priority
 • 420 Bad Extension (Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server)
 • 421 Extension Required
 • 422 Session Interval Too Small
 • 423 Interval Too Brief
 • 424 Bad Location Information
 • 428 Use Identity Header
 • 429 Provide Referrer Identity
 • 433 Anonymity Disallowed
 • 436 Bad Identity-Info
 • 437 Unsupported Certificate
 • 438 Invalid Identity Header
 • 480 Temporarily Unavailable
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist
 • 482 Loop Detected
 • 483 Too Many Hops
 • 484 Address Incomplete
 • 485 Ambiguous
 • 486 Busy Here
 • 487 Request Terminated
 • 488 Not Acceptable Here
 • 489 Bad Event
 • 491 Request Pending
 • 493 Undecipherable (Could not decrypt S/MIME body part)
 • 494 Security Agreement Required

5xx – Server Failure Responses

 • 500 Server Internal Error
 • 501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here
 • 502 Bad Gateway
 • 503 Service Unavailable
 • 504 Server Time-out
 • 505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol
 • 513 Message Too Large
 • 580 Precondition Failure

6xx – Global Failure Responses

 • 600 Busy Everywhere
 • 603 Decline
 • 604 Does Not Exist Anywhere
 • 606 Not Acceptable

Je gebruikt hiervoor voip.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor stun.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor ntp.gntel.nl

 • gnTel stuurt audio uit via een willekeurige poort in de range 10.000 – 20.000 en vanaf een IP-adres uit haar ranges (194.140.246.0/24, 91.215.4.0/22).
 • De audio wordt gestuurd naar de poort die het toestel heeft opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken(*).
 • gnTel verwacht de audio op een per gesprek bepaalde poort in de range 10.000 – 20.000 te ontvangen.

(*) Dit kan pas door het gnTel-platform worden gedetecteerd, als het toestel begint met sturen van audio. Het is dus in deze situatie mogelijk dat tijdens het begin van een telefoongesprek de audio stream van gnTel naar het toestel via de verkeerde poort wordt gestuurd. Dit valt op doordat het eerste gedeelte van het gesprek wegvalt.

 • gnTel stuurt standaard haar SIP-berichten uit via poort 5060, tenzij het toestel verbinding zoekt met poort 38388. In dat geval sturen wij SIP-berichten uit via poort 38388. In beide gevallen vanaf adres voip.gntel.nl (momenteel 91.215.4.140).
 • gnTel stuurt haar SIP-berichten naar de poort die door het desbetreffende toestel wordt opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken.
 • Het gnTel platform luistert voor SIP-berichten zowel op poort 5060 als op poort 38388.

Bij meerdere toestellen achter een router is het vrijwel zeker dat de router poort-translatie zal toepassen. De router gebruikt dan aan de publieke zijde andere poortnummers dan de toestellen zelf opgeven. Het is dus vooraf niet met zekerheid te zeggen wat de daadwerkelijke poorten zullen zijn die ons platform als afzenderpoort ziet bij zowel RTP-, als SIP-berichten.

Het is dan van belang dat de router in de NAT-tabel entries langer vasthoudt dan de maximale tijd tussen 2 berichten van het toestel (in veel gevallen de registratie-tijd van het toestel), dit betekent:

 • dat de NAT-tabel voldoende groot moet zijn en
 • dat de timeout op NAT-entries langer moet zijn dan de registratie-tijd van het toestel.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de router inkomend verkeer vanaf het gnTel platform afbreken in plaats van het bij het toestel af te leveren. In het toestel is het uiteraard ook mogelijk de registratie-tijd aan te passen. Pas deze registratie-tijd aan naar een tijdspanne die binnen de tijdspanne valt waarin de router de entries in de NAT-tabel vasthoudt.

SIP responses zijn codes die binnen het SIP protocol worden gebruik voor de communicatie tussen devices. SIP responses zijn een antwoord op de SIP requests die worden gebruikt om bijvoorbeeld een telefoongesprek te initiëren.

Onderstaand een overzicht van de SIP responsecodes.

1xx – Informational Responses

 • 100 Trying
 • 180 Ringing
 • 181 Call Is Being Forwarded
 • 182 Queued
 • 183 Session Progress

2xx – Successful Responses

 • 200 OK
 • 202 accepted: It Indicates that the request has been understood but actually can’t be processed

3xx – Redirection Responses

 • 300 Multiple Choices
 • 301 Moved Permanently
 • 302 Moved Temporarily
 • 305 Use Proxy
 • 380 Alternative Service

4xx – Client Failure Responses

 • 400 Bad Request
 • 401 Unauthorized (Used only by registrars or user agents. Proxies should use proxy authorization 407)
 • 402 Payment Required (Reserved for future use)
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found (User not found)
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 Not Acceptable
 • 407 Proxy Authentication Required
 • 408 Request Timeout (Couldn’t find the user in time)
 • 409 Conflict
 • 410 Gone (The user existed once, but is not available here any more.)
 • 412 Conditional Request Failed
 • 413 Request Entity Too Large
 • 414 Request-URI Too Long
 • 415 Unsupported Media Type
 • 416 Unsupported URI Scheme
 • 417 Unknown Resource-Priority
 • 420 Bad Extension (Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server)
 • 421 Extension Required
 • 422 Session Interval Too Small
 • 423 Interval Too Brief
 • 424 Bad Location Information
 • 428 Use Identity Header
 • 429 Provide Referrer Identity
 • 433 Anonymity Disallowed
 • 436 Bad Identity-Info
 • 437 Unsupported Certificate
 • 438 Invalid Identity Header
 • 480 Temporarily Unavailable
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist
 • 482 Loop Detected
 • 483 Too Many Hops
 • 484 Address Incomplete
 • 485 Ambiguous
 • 486 Busy Here
 • 487 Request Terminated
 • 488 Not Acceptable Here
 • 489 Bad Event
 • 491 Request Pending
 • 493 Undecipherable (Could not decrypt S/MIME body part)
 • 494 Security Agreement Required

5xx – Server Failure Responses

 • 500 Server Internal Error
 • 501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here
 • 502 Bad Gateway
 • 503 Service Unavailable
 • 504 Server Time-out
 • 505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol
 • 513 Message Too Large
 • 580 Precondition Failure

6xx – Global Failure Responses

 • 600 Busy Everywhere
 • 603 Decline
 • 604 Does Not Exist Anywhere
 • 606 Not Acceptable

Je gebruikt hiervoor voip.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor stun.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor ntp.gntel.nl

 • gnTel stuurt audio uit via een willekeurige poort in de range 10.000 – 20.000 en vanaf een IP-adres uit haar ranges (194.140.246.0/24, 91.215.4.0/22).
 • De audio wordt gestuurd naar de poort die het toestel heeft opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken(*).
 • gnTel verwacht de audio op een per gesprek bepaalde poort in de range 10.000 – 20.000 te ontvangen.

(*) Dit kan pas door het gnTel-platform worden gedetecteerd, als het toestel begint met sturen van audio. Het is dus in deze situatie mogelijk dat tijdens het begin van een telefoongesprek de audio stream van gnTel naar het toestel via de verkeerde poort wordt gestuurd. Dit valt op doordat het eerste gedeelte van het gesprek wegvalt.

 • gnTel stuurt standaard haar SIP-berichten uit via poort 5060, tenzij het toestel verbinding zoekt met poort 38388. In dat geval sturen wij SIP-berichten uit via poort 38388. In beide gevallen vanaf adres voip.gntel.nl (momenteel 91.215.4.140).
 • gnTel stuurt haar SIP-berichten naar de poort die door het desbetreffende toestel wordt opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken.
 • Het gnTel platform luistert voor SIP-berichten zowel op poort 5060 als op poort 38388.

Bij meerdere toestellen achter een router is het vrijwel zeker dat de router poort-translatie zal toepassen. De router gebruikt dan aan de publieke zijde andere poortnummers dan de toestellen zelf opgeven. Het is dus vooraf niet met zekerheid te zeggen wat de daadwerkelijke poorten zullen zijn die ons platform als afzenderpoort ziet bij zowel RTP-, als SIP-berichten.

Het is dan van belang dat de router in de NAT-tabel entries langer vasthoudt dan de maximale tijd tussen 2 berichten van het toestel (in veel gevallen de registratie-tijd van het toestel), dit betekent:

 • dat de NAT-tabel voldoende groot moet zijn en
 • dat de timeout op NAT-entries langer moet zijn dan de registratie-tijd van het toestel.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de router inkomend verkeer vanaf het gnTel platform afbreken in plaats van het bij het toestel af te leveren. In het toestel is het uiteraard ook mogelijk de registratie-tijd aan te passen. Pas deze registratie-tijd aan naar een tijdspanne die binnen de tijdspanne valt waarin de router de entries in de NAT-tabel vasthoudt.

SIP responses zijn codes die binnen het SIP protocol worden gebruik voor de communicatie tussen devices. SIP responses zijn een antwoord op de SIP requests die worden gebruikt om bijvoorbeeld een telefoongesprek te initiëren.

Onderstaand een overzicht van de SIP responsecodes.

1xx – Informational Responses

 • 100 Trying
 • 180 Ringing
 • 181 Call Is Being Forwarded
 • 182 Queued
 • 183 Session Progress

2xx – Successful Responses

 • 200 OK
 • 202 accepted: It Indicates that the request has been understood but actually can’t be processed

3xx – Redirection Responses

 • 300 Multiple Choices
 • 301 Moved Permanently
 • 302 Moved Temporarily
 • 305 Use Proxy
 • 380 Alternative Service

4xx – Client Failure Responses

 • 400 Bad Request
 • 401 Unauthorized (Used only by registrars or user agents. Proxies should use proxy authorization 407)
 • 402 Payment Required (Reserved for future use)
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found (User not found)
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 Not Acceptable
 • 407 Proxy Authentication Required
 • 408 Request Timeout (Couldn’t find the user in time)
 • 409 Conflict
 • 410 Gone (The user existed once, but is not available here any more.)
 • 412 Conditional Request Failed
 • 413 Request Entity Too Large
 • 414 Request-URI Too Long
 • 415 Unsupported Media Type
 • 416 Unsupported URI Scheme
 • 417 Unknown Resource-Priority
 • 420 Bad Extension (Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server)
 • 421 Extension Required
 • 422 Session Interval Too Small
 • 423 Interval Too Brief
 • 424 Bad Location Information
 • 428 Use Identity Header
 • 429 Provide Referrer Identity
 • 433 Anonymity Disallowed
 • 436 Bad Identity-Info
 • 437 Unsupported Certificate
 • 438 Invalid Identity Header
 • 480 Temporarily Unavailable
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist
 • 482 Loop Detected
 • 483 Too Many Hops
 • 484 Address Incomplete
 • 485 Ambiguous
 • 486 Busy Here
 • 487 Request Terminated
 • 488 Not Acceptable Here
 • 489 Bad Event
 • 491 Request Pending
 • 493 Undecipherable (Could not decrypt S/MIME body part)
 • 494 Security Agreement Required

5xx – Server Failure Responses

 • 500 Server Internal Error
 • 501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here
 • 502 Bad Gateway
 • 503 Service Unavailable
 • 504 Server Time-out
 • 505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol
 • 513 Message Too Large
 • 580 Precondition Failure

6xx – Global Failure Responses

 • 600 Busy Everywhere
 • 603 Decline
 • 604 Does Not Exist Anywhere
 • 606 Not Acceptable

Je gebruikt hiervoor voip.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor stun.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor ntp.gntel.nl

 • gnTel stuurt audio uit via een willekeurige poort in de range 10.000 – 20.000 en vanaf een IP-adres uit haar ranges (194.140.246.0/24, 91.215.4.0/22).
 • De audio wordt gestuurd naar de poort die het toestel heeft opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken(*).
 • gnTel verwacht de audio op een per gesprek bepaalde poort in de range 10.000 – 20.000 te ontvangen.

(*) Dit kan pas door het gnTel-platform worden gedetecteerd, als het toestel begint met sturen van audio. Het is dus in deze situatie mogelijk dat tijdens het begin van een telefoongesprek de audio stream van gnTel naar het toestel via de verkeerde poort wordt gestuurd. Dit valt op doordat het eerste gedeelte van het gesprek wegvalt.

 • gnTel stuurt standaard haar SIP-berichten uit via poort 5060, tenzij het toestel verbinding zoekt met poort 38388. In dat geval sturen wij SIP-berichten uit via poort 38388. In beide gevallen vanaf adres voip.gntel.nl (momenteel 91.215.4.140).
 • gnTel stuurt haar SIP-berichten naar de poort die door het desbetreffende toestel wordt opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken.
 • Het gnTel platform luistert voor SIP-berichten zowel op poort 5060 als op poort 38388.

Bij meerdere toestellen achter een router is het vrijwel zeker dat de router poort-translatie zal toepassen. De router gebruikt dan aan de publieke zijde andere poortnummers dan de toestellen zelf opgeven. Het is dus vooraf niet met zekerheid te zeggen wat de daadwerkelijke poorten zullen zijn die ons platform als afzenderpoort ziet bij zowel RTP-, als SIP-berichten.

Het is dan van belang dat de router in de NAT-tabel entries langer vasthoudt dan de maximale tijd tussen 2 berichten van het toestel (in veel gevallen de registratie-tijd van het toestel), dit betekent:

 • dat de NAT-tabel voldoende groot moet zijn en
 • dat de timeout op NAT-entries langer moet zijn dan de registratie-tijd van het toestel.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de router inkomend verkeer vanaf het gnTel platform afbreken in plaats van het bij het toestel af te leveren. In het toestel is het uiteraard ook mogelijk de registratie-tijd aan te passen. Pas deze registratie-tijd aan naar een tijdspanne die binnen de tijdspanne valt waarin de router de entries in de NAT-tabel vasthoudt.

SIP responses zijn codes die binnen het SIP protocol worden gebruik voor de communicatie tussen devices. SIP responses zijn een antwoord op de SIP requests die worden gebruikt om bijvoorbeeld een telefoongesprek te initiëren.

Onderstaand een overzicht van de SIP responsecodes.

1xx – Informational Responses

 • 100 Trying
 • 180 Ringing
 • 181 Call Is Being Forwarded
 • 182 Queued
 • 183 Session Progress

2xx – Successful Responses

 • 200 OK
 • 202 accepted: It Indicates that the request has been understood but actually can’t be processed

3xx – Redirection Responses

 • 300 Multiple Choices
 • 301 Moved Permanently
 • 302 Moved Temporarily
 • 305 Use Proxy
 • 380 Alternative Service

4xx – Client Failure Responses

 • 400 Bad Request
 • 401 Unauthorized (Used only by registrars or user agents. Proxies should use proxy authorization 407)
 • 402 Payment Required (Reserved for future use)
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found (User not found)
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 Not Acceptable
 • 407 Proxy Authentication Required
 • 408 Request Timeout (Couldn’t find the user in time)
 • 409 Conflict
 • 410 Gone (The user existed once, but is not available here any more.)
 • 412 Conditional Request Failed
 • 413 Request Entity Too Large
 • 414 Request-URI Too Long
 • 415 Unsupported Media Type
 • 416 Unsupported URI Scheme
 • 417 Unknown Resource-Priority
 • 420 Bad Extension (Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server)
 • 421 Extension Required
 • 422 Session Interval Too Small
 • 423 Interval Too Brief
 • 424 Bad Location Information
 • 428 Use Identity Header
 • 429 Provide Referrer Identity
 • 433 Anonymity Disallowed
 • 436 Bad Identity-Info
 • 437 Unsupported Certificate
 • 438 Invalid Identity Header
 • 480 Temporarily Unavailable
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist
 • 482 Loop Detected
 • 483 Too Many Hops
 • 484 Address Incomplete
 • 485 Ambiguous
 • 486 Busy Here
 • 487 Request Terminated
 • 488 Not Acceptable Here
 • 489 Bad Event
 • 491 Request Pending
 • 493 Undecipherable (Could not decrypt S/MIME body part)
 • 494 Security Agreement Required

5xx – Server Failure Responses

 • 500 Server Internal Error
 • 501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here
 • 502 Bad Gateway
 • 503 Service Unavailable
 • 504 Server Time-out
 • 505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol
 • 513 Message Too Large
 • 580 Precondition Failure

6xx – Global Failure Responses

 • 600 Busy Everywhere
 • 603 Decline
 • 604 Does Not Exist Anywhere
 • 606 Not Acceptable

Je gebruikt hiervoor voip.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor stun.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor ntp.gntel.nl

 • gnTel stuurt audio uit via een willekeurige poort in de range 10.000 – 20.000 en vanaf een IP-adres uit haar ranges (194.140.246.0/24, 91.215.4.0/22).
 • De audio wordt gestuurd naar de poort die het toestel heeft opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken(*).
 • gnTel verwacht de audio op een per gesprek bepaalde poort in de range 10.000 – 20.000 te ontvangen.

(*) Dit kan pas door het gnTel-platform worden gedetecteerd, als het toestel begint met sturen van audio. Het is dus in deze situatie mogelijk dat tijdens het begin van een telefoongesprek de audio stream van gnTel naar het toestel via de verkeerde poort wordt gestuurd. Dit valt op doordat het eerste gedeelte van het gesprek wegvalt.

 • gnTel stuurt standaard haar SIP-berichten uit via poort 5060, tenzij het toestel verbinding zoekt met poort 38388. In dat geval sturen wij SIP-berichten uit via poort 38388. In beide gevallen vanaf adres voip.gntel.nl (momenteel 91.215.4.140).
 • gnTel stuurt haar SIP-berichten naar de poort die door het desbetreffende toestel wordt opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken.
 • Het gnTel platform luistert voor SIP-berichten zowel op poort 5060 als op poort 38388.

Bij meerdere toestellen achter een router is het vrijwel zeker dat de router poort-translatie zal toepassen. De router gebruikt dan aan de publieke zijde andere poortnummers dan de toestellen zelf opgeven. Het is dus vooraf niet met zekerheid te zeggen wat de daadwerkelijke poorten zullen zijn die ons platform als afzenderpoort ziet bij zowel RTP-, als SIP-berichten.

Het is dan van belang dat de router in de NAT-tabel entries langer vasthoudt dan de maximale tijd tussen 2 berichten van het toestel (in veel gevallen de registratie-tijd van het toestel), dit betekent:

 • dat de NAT-tabel voldoende groot moet zijn en
 • dat de timeout op NAT-entries langer moet zijn dan de registratie-tijd van het toestel.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de router inkomend verkeer vanaf het gnTel platform afbreken in plaats van het bij het toestel af te leveren. In het toestel is het uiteraard ook mogelijk de registratie-tijd aan te passen. Pas deze registratie-tijd aan naar een tijdspanne die binnen de tijdspanne valt waarin de router de entries in de NAT-tabel vasthoudt.

SIP responses zijn codes die binnen het SIP protocol worden gebruik voor de communicatie tussen devices. SIP responses zijn een antwoord op de SIP requests die worden gebruikt om bijvoorbeeld een telefoongesprek te initiëren.

Onderstaand een overzicht van de SIP responsecodes.

1xx – Informational Responses

 • 100 Trying
 • 180 Ringing
 • 181 Call Is Being Forwarded
 • 182 Queued
 • 183 Session Progress

2xx – Successful Responses

 • 200 OK
 • 202 accepted: It Indicates that the request has been understood but actually can’t be processed

3xx – Redirection Responses

 • 300 Multiple Choices
 • 301 Moved Permanently
 • 302 Moved Temporarily
 • 305 Use Proxy
 • 380 Alternative Service

4xx – Client Failure Responses

 • 400 Bad Request
 • 401 Unauthorized (Used only by registrars or user agents. Proxies should use proxy authorization 407)
 • 402 Payment Required (Reserved for future use)
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found (User not found)
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 Not Acceptable
 • 407 Proxy Authentication Required
 • 408 Request Timeout (Couldn’t find the user in time)
 • 409 Conflict
 • 410 Gone (The user existed once, but is not available here any more.)
 • 412 Conditional Request Failed
 • 413 Request Entity Too Large
 • 414 Request-URI Too Long
 • 415 Unsupported Media Type
 • 416 Unsupported URI Scheme
 • 417 Unknown Resource-Priority
 • 420 Bad Extension (Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server)
 • 421 Extension Required
 • 422 Session Interval Too Small
 • 423 Interval Too Brief
 • 424 Bad Location Information
 • 428 Use Identity Header
 • 429 Provide Referrer Identity
 • 433 Anonymity Disallowed
 • 436 Bad Identity-Info
 • 437 Unsupported Certificate
 • 438 Invalid Identity Header
 • 480 Temporarily Unavailable
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist
 • 482 Loop Detected
 • 483 Too Many Hops
 • 484 Address Incomplete
 • 485 Ambiguous
 • 486 Busy Here
 • 487 Request Terminated
 • 488 Not Acceptable Here
 • 489 Bad Event
 • 491 Request Pending
 • 493 Undecipherable (Could not decrypt S/MIME body part)
 • 494 Security Agreement Required

5xx – Server Failure Responses

 • 500 Server Internal Error
 • 501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here
 • 502 Bad Gateway
 • 503 Service Unavailable
 • 504 Server Time-out
 • 505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol
 • 513 Message Too Large
 • 580 Precondition Failure

6xx – Global Failure Responses

 • 600 Busy Everywhere
 • 603 Decline
 • 604 Does Not Exist Anywhere
 • 606 Not Acceptable

Je gebruikt hiervoor voip.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor stun.gntel.nl

Je gebruikt hiervoor ntp.gntel.nl

 • gnTel stuurt audio uit via een willekeurige poort in de range 10.000 – 20.000 en vanaf een IP-adres uit haar ranges (194.140.246.0/24, 91.215.4.0/22).
 • De audio wordt gestuurd naar de poort die het toestel heeft opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken(*).
 • gnTel verwacht de audio op een per gesprek bepaalde poort in de range 10.000 – 20.000 te ontvangen.

(*) Dit kan pas door het gnTel-platform worden gedetecteerd, als het toestel begint met sturen van audio. Het is dus in deze situatie mogelijk dat tijdens het begin van een telefoongesprek de audio stream van gnTel naar het toestel via de verkeerde poort wordt gestuurd. Dit valt op doordat het eerste gedeelte van het gesprek wegvalt.

 • gnTel stuurt standaard haar SIP-berichten uit via poort 5060, tenzij het toestel verbinding zoekt met poort 38388. In dat geval sturen wij SIP-berichten uit via poort 38388. In beide gevallen vanaf adres voip.gntel.nl (momenteel 91.215.4.140).
 • gnTel stuurt haar SIP-berichten naar de poort die door het desbetreffende toestel wordt opgegeven, tenzij wordt gedetecteerd dat de router een poorttranslatie heeft toegepast. gnTel zal dan de getransleerde poort gebruiken.
 • Het gnTel platform luistert voor SIP-berichten zowel op poort 5060 als op poort 38388.

Bij meerdere toestellen achter een router is het vrijwel zeker dat de router poort-translatie zal toepassen. De router gebruikt dan aan de publieke zijde andere poortnummers dan de toestellen zelf opgeven. Het is dus vooraf niet met zekerheid te zeggen wat de daadwerkelijke poorten zullen zijn die ons platform als afzenderpoort ziet bij zowel RTP-, als SIP-berichten.

Het is dan van belang dat de router in de NAT-tabel entries langer vasthoudt dan de maximale tijd tussen 2 berichten van het toestel (in veel gevallen de registratie-tijd van het toestel), dit betekent:

 • dat de NAT-tabel voldoende groot moet zijn en
 • dat de timeout op NAT-entries langer moet zijn dan de registratie-tijd van het toestel.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de router inkomend verkeer vanaf het gnTel platform afbreken in plaats van het bij het toestel af te leveren. In het toestel is het uiteraard ook mogelijk de registratie-tijd aan te passen. Pas deze registratie-tijd aan naar een tijdspanne die binnen de tijdspanne valt waarin de router de entries in de NAT-tabel vasthoudt.

SIP responses zijn codes die binnen het SIP protocol worden gebruik voor de communicatie tussen devices. SIP responses zijn een antwoord op de SIP requests die worden gebruikt om bijvoorbeeld een telefoongesprek te initiëren.

Onderstaand een overzicht van de SIP responsecodes.

1xx – Informational Responses

 • 100 Trying
 • 180 Ringing
 • 181 Call Is Being Forwarded
 • 182 Queued
 • 183 Session Progress

2xx – Successful Responses

 • 200 OK
 • 202 accepted: It Indicates that the request has been understood but actually can’t be processed

3xx – Redirection Responses

 • 300 Multiple Choices
 • 301 Moved Permanently
 • 302 Moved Temporarily
 • 305 Use Proxy
 • 380 Alternative Service

4xx – Client Failure Responses

 • 400 Bad Request
 • 401 Unauthorized (Used only by registrars or user agents. Proxies should use proxy authorization 407)
 • 402 Payment Required (Reserved for future use)
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found (User not found)
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 Not Acceptable
 • 407 Proxy Authentication Required
 • 408 Request Timeout (Couldn’t find the user in time)
 • 409 Conflict
 • 410 Gone (The user existed once, but is not available here any more.)
 • 412 Conditional Request Failed
 • 413 Request Entity Too Large
 • 414 Request-URI Too Long
 • 415 Unsupported Media Type
 • 416 Unsupported URI Scheme
 • 417 Unknown Resource-Priority
 • 420 Bad Extension (Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server)
 • 421 Extension Required
 • 422 Session Interval Too Small
 • 423 Interval Too Brief
 • 424 Bad Location Information
 • 428 Use Identity Header
 • 429 Provide Referrer Identity
 • 433 Anonymity Disallowed
 • 436 Bad Identity-Info
 • 437 Unsupported Certificate
 • 438 Invalid Identity Header
 • 480 Temporarily Unavailable
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist
 • 482 Loop Detected
 • 483 Too Many Hops
 • 484 Address Incomplete
 • 485 Ambiguous
 • 486 Busy Here
 • 487 Request Terminated
 • 488 Not Acceptable Here
 • 489 Bad Event
 • 491 Request Pending
 • 493 Undecipherable (Could not decrypt S/MIME body part)
 • 494 Security Agreement Required

5xx – Server Failure Responses

 • 500 Server Internal Error
 • 501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here
 • 502 Bad Gateway
 • 503 Service Unavailable
 • 504 Server Time-out
 • 505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol
 • 513 Message Too Large
 • 580 Precondition Failure

6xx – Global Failure Responses

 • 600 Busy Everywhere
 • 603 Decline
 • 604 Does Not Exist Anywhere
 • 606 Not Acceptable

Komt u er nog niet uit? Neem contact op met onze klantenservice.