Bestellen kan via een gnTel partner. Voeg kopieën van de volgende documenten bij:

  • Kopie recente factuur mobiel abonnement
  • Kopie uittreksel KvK niet ouder dan 6 maanden
  • Kopie legitimatie van tekeningsbevoegde zoals vermeld op het uittreksel KvK
Category: FlexMobile