Dienst Eenmalig Maandelijks
FlexMobile app gratis gratis
FlexSmartphone account € 10,- € 2,50
FlexTravel € 10,- € 4,-
Vast telefoonnummer € 10,- € 2,-